Aktualności

Harmonogram zjazdów

Semestr zimowy

rok akademicki 2023/2024

Opiekunowie roczników

 • I rok - mgr Justyna Król-Bartosik

 • II rok - mgr Maria Wisoky

 • III rok - mgr Monika Kłosek

 • I rok - mgr Izabela Fątowicz

 • II rok - dr Monika Zysnarska

 • III rok - mgr Izabela Fątowicz

 • wszystkie roczniki naboru marcowego - mgr Piotr Kowalski

 • mgr Krzysztof Kostewicz

 • I rok - dr Jacek Biernacki

 • II rok - mgr Krzysztof Bączyk

 • III rok - dr Artur Salamon

 • I rok - dr Maria Połocka-Molińska

 • II rok - dr Katarzyna Plagens-Rotman

 • I rok - mgr Krzysztof Bączyk

 • II rok - mgr Dariusz Korzeniowski

 • III rok - mgr Dariusz Korzeniowski

 • IV rok - mgr Tomasz Tański

 • V rok - mgr Tomasz Tański

Identyfikatory


Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne

 

Nie masz identyfikatora albo możliwości wydruku?

Skontaktuj się z nami!

Praktyki zawodowe

Krok 1

Pobierz Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową

Krok 2

Udaj się do instytucji, gdzie będziesz odbywać praktyki z Oświadczeniem

Krok 3

Wypełnione oświadczenie o przyjęcie na praktykę wraz z ubezpieczeniem OC i NNW (do wglądu) złóż w Biurze Karier

Krok 4

W Biurze Karier dostaniesz Skierowanie na praktykę i Umowę w sprawie realizacji praktyki zawodowej 

 Udając się na praktykę, skierowanie oraz jeden egzemplarz umowy pozostaw w instytucji, w której odbywasz praktyki, a drugi egzemplarz dołącz do dziennika praktyk.

These terms of service ("Terms", "Agreement") are an agreement between the website ("Website operator", "us", "we" or "our") and you ("User", "you" or "your"). This Agreement sets forth the general terms and conditions of your use of this website and any of its products or services (collectively, "Website" or "Services").

Although this Website may be linked to other websites, we are not, directly or indirectly, implying any approval, association, sponsorship, endorsement, or affiliation with any linked website, unless specifically stated herein.

You should carefully review the legal statements and other conditions of use of any website which you access through a link from this Website. Your linking to any other off-site pages or other websites is at your own risk.

Dzienniki praktyk do odbioru w Uczelni, pokój 18

 • Pielęgniarstwo I stopnia - 20 zł

 • Pielęgniarstwo II stopnia - 12 zł

 • Ratownictwo medyczne I stopnia - 10 zł

 • Fizjoterapia studia jednolite magisterskie - 30 zł

Dzienniki praktyk do pobrania

 • Kosmetologia

 • Wychowanie fizyczne

Egzamin Dyplomowy


Weryfikacja pracy dyplomowej w jednolitym systemie antyplagiatowym

Przed rejestracją pracy dyplomowej w Dziekanacie Uczelni promotor weryfikuje pracę dyplomową w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i decyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy do egzaminu dyplomowego. 

Kryteria plagiatu.

Standardy edytorskie

Zarządzenie Dziekana WNM w sprawie organizacji egzaminu dyplomowego - Pielęgniarstwo I stopnia
Procedura egzaminu dyplomowego
Regulamin egzaminu dyplomowego - Pielęgniarstwo I stopnia
Regulamin pisania pracy magisterskiej i egzaminu dyplomowego


Pracę dyplomową należy wydrukować obustronnie i spiąć w sztywną w oprawę (1 egzemplarz). Student ustala z promotorem pracy dyplomowej, czy pozostałe 2 egzemplarze pracy dyplomowej (1 egzemplarz dla promotora i 1 egzemplarz dla recenzenta) mają być przekazane w formie wydrukowanej czy w formie elektronicznej na adres mailowy promotora i recenzenta.

Do wnętrza pracy dyplomowej po stronie tytułowej ( wzór strony tytułowej - Załącznik nr 1 ) wpinają Państwo:

 1. „Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych” (Załącznik nr 2),

 2. „Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej” (Załącznik nr 4), 

 3. „Oświadczenie o akceptacji pracy dyplomowej przez promotora” – (Załącznik nr 5).

Ponadto dostarczają Państwo (nie wpinają Państwo do pracy dyplomowej):

 1. „Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną” (Załącznik nr 3),

 2. „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w monitoringu karier zawodowych absolwentów Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu” (Załącznik nr 6).

Przygotowaną pracę dyplomową składają Państwo w Dziekanacie Uczelni wraz z płytą CD (wzór opisu płyty), na której umieszczają Państwo elektroniczną kopię pracy. Zarówno płyta CD z Państwa pracą dyplomową, jak i papierowe etui, w której się ona znajduje, powinny być szczegółowo opisane (imię i nazwisko, tytuł pracy, kierunek studiów, forma studiów, rok przystąpienia do egzaminu dyplomowego). 

Student składa pracę dyplomową najpóźniej do dnia wyznaczonego w Harmonogramie egzaminów dyplomowych . W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, zgodnie z Regulaminem studiów Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I, student zostaje skreślony z listy studentów. Ewentualne przystąpienie do egzaminu dyplomowego po dniu 30 września wymaga złożenia pisma do Rektora Uczelni o przywrócenie w prawach studenta na czas egzaminu dyplomowego (druk do pobrania ze strony Uczelni).

Odbiór dyplomu

Dziekanat wystawia dyplom w okresie 30 dni od daty złożenia (z wynikiem pozytywnym) egzaminu dyplomowego. Odbiór dyplomu następuje w godzinach urzędowania Dziekanatu.

Przy odbiorze dyplomu wymagane są: 

 • karta obiegowa (do pobrania ze strony Uczelni, z Dziekanatu lub Biblioteki)  wypełniona przez Kwesturę i Bibliotekę Uczelni (daty wpisane na Karcie obiegowej nie mogą przekroczyć 30 dni),

 • legitymacja studencka do zdania (chyba, że student wyraża chęć kontynuowania studiów magisterskich).

W Strefie studenta znajdziesz ogólne informacje!


Sprawdź!

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews


Prodziekani Wydziału Nauk Medycznych

 61 646 03 78

mgr Krzysztof Kostewicz
 k.kostewicz@ansm.pl
Ratownictwo medyczne

mgr Monika Łajdych
 m.lajdych@ansm.pl
Fizjoterapia, Wychowanie fizyczne

dr n. med. Joanna Łupicka
 j.lupicka@ansm.pl
Kosmetologia, Pielęgniarstwo II stopnia

mgr Alla Rejniak
 a.rejniak@ansm.pl
Pielęgniarstwo I stopnia