Przekazanie ambulansu ANSM

W dniu dzisiejszym Pan Andrzej Tylenda z fundacji „Omega-Hope ” przekazał Naszej Uczelni darowiznę w postaci w pełni wyposażonego ambulansu.

Ambulans posiada piękne graficzne oznaczenia Akademii oraz grafikę Studenckiego Koła Naukowego kierunku ratownictwo medyczne „Laryngoskop”, ponieważ to przede wszystkim studentom ratownictwa medycznego będzie służył do nauki.

W czasie przekazania darowizny Pan Andrzej Tylenda życzył, aby ambulans przyczyniał się do zwiększenia wiedzy i umiejętności praktycznych studentów.

Na bogate wyposażenie ambulansu składają się między innymi: kardiomonitor, respirator z zastawka wytwarzająca dodatnie ciśnienie końcowe (PEEP), aparat EKG, wolumetryczna pompa infuzyjna, kapnometr, nosze, deska ortopedyczna, nosze podbierakowe, płachta do przenoszenia pacjenta (nosze płachtowe), szyny unieruchamiające złamanie, kołnierz ortopedyczny, ssak ciśnieniowy 65 Kpa o pojemności 1 l, ssak przenośny, w pełni wyposażone torby PSP R1 oraz krzesełko kardiologiczne i materac próżniowy. W najbliższym czasie ambulans otrzyma defibrylator (Life Pack 15), przenośne USG (fas) oraz rządzenie do masażu klatki piersiowej (LUKAS).

Podziękowanie za przekazany dar złożył Założyciel – Kanclerz Janusz Musiał oraz Rektor Akademii dr inż. Włodzimierz Usarek, Prof. ANSMPOROZUMIENIE Z ZESPOŁEM SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO