Strategia zarządzania zmianą gospodarczą w regionie nowotomysko-grodziskim, red. Ewa Szuber-Bednarz


Strategia zarządzania zmianą gospodarczą w regionie nowotomysko-grodziskim, red. Ewa Szuber-Bednarz

Autor:

  25,00 zł 25,00 zł 25.0 PLN

  25,00 zł

  Ta kombinacja nie istnieje.


  Budowanie partnerstwa w nowoczesnym społeczeństwie ma coraz większe znaczenie dla wzajemnego rozwoju i współpracy. Szczególne znaczenie ma to w społeczeństwie informacyjnym. Projekt realizowany w ramach współpracy Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu z jednostkami samorządu terytorialnego gmin regionu nowotomysko-grodziskiego miał w założeniu ugruntować wzajemną współpracę, scalić środowisko, wzmocnić płaszczyznę współpracy jednostek samorządowych ze środowiskiem naukowym. Celem głównym projektu była pomoc w tworzeniu partnerstwa lokalnego z udziałem Starosty Nowotomyskiego i Burmistrza Nowego Tomyśla, a także Burmistrza Grodziska i Prezesa Wielkopolskiej Izby Budownictwa oraz opracowanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą sprzyjającą podniesieniu konkurencyjności subregionów w wymiarze technologicznym, organizacyjnym i produktywnym. W dalszej kolejności zamierzano wdrożyć opracowaną strategię wraz z pakietem narzędzi mających w założeniu zdynamizować wzrost gospodarczy poprzez aktywizację społeczności lokalnej w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami społecznych z uwzględnieniem równości płci. Artykuły zebrane w niniejszym tomie stanowią prezentację wyników badań członków zespołu badawczego nad strategią przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.


  Ilość stron:
  ISBN/ISSN: 978-83-60038-47-5