Decyzje Komisji Stypendialnej

 

Decyzje Komisji Stypendialnej

Przedstawiamy listę decyzji Komisji Stypendialnej dotyczących pierwszego semestru roku akademickiego 2022/23. Pisemne decyzje wraz z uzasadnieniem będzie można odbierać w dziekanacie od wtorku 20 grudnia.  

Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Dziekanacie Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I, ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań za pośrednictwem Komisji Stypendialnej.

 Stypendium Rektora oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnością wynosi 800 zł.

    Progi kwotowe stypendium socjalnego:

  • Gdy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie jest niższy niż przyjęty dla stypendium socjalnego (próg 1051,70 zł), a także niższy niż 900 zł, kwota stypendium wynosi 1100 zł miesięcznie

  • Gdy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie jest niższy niż przyjęty dla stypendium socjalnego (próg 1051,70 zł) i mieści się w przedziale 900 zł - 1000 zł, kwota stypendium wynosi 1050 zł miesięcznie

  • Gdy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie jest niższy niż przyjęty dla stypendium socjalnego (próg 1051,70 zł) i mieści się w przedziale 1000 - 1051,70 zł, kwota stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie

Kompletność wniosku

Please note that only complete applications will be accepted!
The student is responsible for the correct completion of the application.

Students studying at the ANSM branch in Warsaw, Nowy Tomyśl or Wągrowiec submit scholarship applications at the Dean's Office of the ANSM branch.