Recruitment Office

How to sign up? Required documents?
Everything you need to know about recruiting
to study at ANSM here!

Who can become student of WSPiA?

Każdy kto ukończył szkołę średnią i posiada świadectwo dojrzałości i uzyskał wyniki na poziomie minimum 30% może zostać studentem Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu. Liczba punktów zdobyta na maturze z danego przedmiotu nie jest brana pod uwagę podczas rekrutacji w ANSM. Dodatkowo warunkiem przyjęcia na kierunek Wychowanie fizyczne, Fizjoterapia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach z wychowania fizycznego w toku nauki w szkole średniej wyrażone pozytywną oceną. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Prowadzimy nabór na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 na kierunki studiów pierwszego stopnia (licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie), jednolite magisterskie oraz podyplomowe w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Nie jesteś z Poznania? Nasze wydziały znajdziesz w Nowym Tomyślu, Wągrowcu i Warszawie!

How to become a student of the Mieszko Academy?

Choose a study

Familiarize yourself with
the offer of studies ANSM and choose the direction you are interested in

Register

Fill out the recruitment form on-line or come to the University's recruitment point

Make a payment

The recruitment fee is PLN 85 (possible online payment or
in the Recruitment Office)

Bring the originals

Deliver required recruitment documents rekrutacyjne do naszej Uczelni: pocztą lub osobiście do wybranej przez siebie Filii

Study!

Receive the admission decision and come to matriculation! You are a student from now on!

 Wybierając możliwość opłaty rekrutacyjnej on-line, prosimy o wykonanie przelewu na ogólne konto Uczelni, w tytule wpisując opłata rekrutacyjna - imię i nazwisko - kierunek.

Nazwa właściciela rachunku:
Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Bank:
Santander Bank Polska S.A.
Nr konta: 36 1090 1359 0000 0001 0273 9210

Informator dla kandydata

Pobierz

Required documents

          Kontakt z Biurem Rekrutacji

          ANSM Recruitment Office waits for You!


           61 832 11 79
          Kierunek Lekarski 
           61 646 04 75
           rekrutacja@ansm.pl
          ul. Bułgarska 55; 60-320 Poznań

          Biuro rekrutacji studentów zagranicznych

           61 646 00 10
          po godzinach pracy:
           508 660 203
           ul. Bułgarska 55, pokój 18

          Godziny pracy:
          wtorek - piątek 7:30 do 17:00
          sobota - niedziela 7:30 do 15:30

          Filia w Nowym Tomyślu
            61 442 94 17 
          dziekanat.nt@ansm.pl
           Os. Północ 37a, 64-300, Nowy Tomyśl

          Filia w Wągrowcu
           67 350 53 60
           dziekanat.wagrowiec@ansm.pl
           ul. Kościuszki 49, pok 204; 62-100 Wągrowiec

          Filia w Warszawie
           22 622 01 90
           rekrutacja @ansm.waw.pl
           ul. Poznańska 6/8, pokój 12, 00-680 Warszawa

          call now