Egzamin dyplomowy

Przygotuj się odpowiednio do swojego
egzaminu dyplomowego!

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne
dokumenty i opisane procedury!

   Odbiór dyplomu

   Dziekanat wystawia dyplom w okresie 30 dni od daty złożenia (z wynikiem pozytywnym) egzaminu dyplomowego. Odbiór dyplomu następuje w godzinach urzędowania Dziekanatu.

   Przy odbiorze dyplomu wymagane są: 

   • karta obiegowa   (do pobrania ze strony Uczelni -   BIP , z Dziekanatu lub Biblioteki)  wypełniona przez Kwesturę i Bibliotekę Uczelni (daty wpisane na Karcie obiegowej nie mogą przekroczyć 30 dni),
   • legitymacja studencka   do zdania (chyba, że Student wyraża chęć kontynuowania studiów magisterskich).