Szczegóły oferty pracy

Prawnik

Michał Kubanek Radca Prawny

Poznań, Polska

Data dodania oferty:

29.03.2022

Koniec zbierania aplikacji:

31.05.2022

Opis oferty

Radcowie prawni:
- Michał Kubanek,
- Przemysław Musioł
- Tomasz Babecki

Poszukują kandydatów na stanowisko:
PRAWNIKA

Zakres obowiązków:
- opracowywanie i analiza dokumentacji prawnej, w tym sporządzanie opinii, umów, prezentacji i protokołów,
- wsparcie merytoryczne innych członków zespołu, w związku z realizowanymi projektami,
- wspieranie klientów w negocjacjach, postępowaniach sądowych oraz innych kwestiach prawnych,
- budowanie i utrzymywanie trwałych relacji biznesowych z klientami.

Wymagania:
- bardzo dobra znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego,
- bardzo dobra znajomość prawa gospodarczego,
- komunikatywność, samodzielność,
- absolwent(ka) kierunku prawo,

Dodatkowymi atutami w procesie rekrutacji będą:
- doświadczenie pracy w kancelarii prawnej,
- status aplikanta radcowskiego,
- zainteresowanie zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego (w tym prawa spółek,) i prawa cywilnego (mile widziane doświadczenie),
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym terminologii prawnej (znajomość innych języków wraz z terminologią prawną będzie dodatkowym atutem).

Oferujemy:
- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającym się zespole, budowanym przez wspólników i radców prawnych z renomowanych, największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce
- zaangażowanie w ciekawe projekty,
- możliwość zdobycia wszechstronnego doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego mailem na adres: sekretariat@mk-law.pl. W tytule maila prosimy wpisać „praca – prawnik”.
Zastrzegamy sobie kontakt wybranymi kandydatami.


ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Jeżeli zamierzają Państwo przesłać nam w CV lub liście motywacyjnym Państwa dane osobowe, inne niż imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, np. numer telefonu, pod którym moglibyśmy się z Państwem skontaktować w sprawie Państwa udziału w procesie rekrutacji, prosimy o wyrażenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach dla celów rekrutacji na aplikowane stanowisko.”

Jeżeli chcą Państwo, by Państwa kandydatura była przez nas rozpatrywana również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji.”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych będzie KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MICHAŁ KUBANEK z siedzibą w Poznaniu (61-706), ul. Głogowska 125/3, 60-244 Poznań, NIP 7792339018, (dalej: „my”). Jako administrator dbamy o to, by przekazywane nam dane osobowe były bezpieczne i przetwarzane wyłącznie zgodnie z prawem. Można się z nami skontaktować listownie na nasz adres z dopiskiem „Dane osobowe”, a także za pośrednictwem e-mail: m.kubanek@mk-law.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują.
W zależności do tego, czy wyrażą nam Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, również w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia tych rekrutacji.

Przetwarzamy Państwa dane na podstawie:
przepisu prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy - imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia),
Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przekazują nam Państwo inne dane inne niż wskazane powyżej, a także w odniesieniu do przetwarzania danych w przyszłych rekrutacjach,
naszego prawnie uzasadnionego interesu – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej - jest to nam potrzebne do oceny, czy są Państwo odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.


Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe we podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności tj. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne (IT), na których pracujemy, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, a także radcowi prawnemu Przemysławowi Musiołowi i radcowi Tomaszowi Babeckiemu – w ramach procesu rekrutacji.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują.

W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane będziemy przechowywać przez okres 1 roku od dnia przekazania nam danych osobowych.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili, mogą Państwo żądać ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych osobowych a także ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kiedy mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Decyzje dotyczące przeprowadzania oraz rozstrzygnięcie procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.

Adres składania aplikacji:

sekretariat@mk-law.pl

Telefon kontaktowy: