Szczegóły oferty pracy

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Nowy Tomyśl,

Data dodania oferty:

30.04.2022

Koniec zbierania aplikacji:

Praca

Opis oferty

Adres składania aplikacji:

https://pcprnt.pl/bip/nabor-kadr/nabory-2022-r/n,nab-6

Telefon kontaktowy: