Samorząd Studencki

 

Skontaktuj się z nami

Samorząd Studentów PAM jest reprezentantem ogółu studentów uczelni. Prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych oraz kulturalnych. Opiniuje najważniejsze dla studentów akty prawne, dba o kształcenie w uczelni, staje w obronie praw studenta czy po prostu animuje życie studenckie poprzez organizację wydarzeń kulturalnych.

Aktualności

Skład Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Klaudia Klorek

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Studenckiego

Wojciech Mayer

Sekretarz Samorządu Studenckiego

Radosław Sobczak

Dokumenty