ANSM - Rekrutacja online

Rekrutacja on-line

Szanujemy Twój czas! Dlatego zapisz się na studia już dziś, dokumenty dostarcz później.

  • Krok 1: Dane rekrutacyjne
  • Krok 2: Wykształcenie
  • Krok 3: Dane osobowe
  • Krok 4: Dane teleadresowe
  • Krok 5: Wyślij zgłoszenie

Krok 1: Dane rekrutacyjne

Następny krok

Krok 2: Wykształcenie

Istnieje możliwość rejestracji z pominięciem kroku "Wykształcenie".
Skutkuje to koniecznością okazania dokumentu w Biurze Rekrutacji.

Następny krok Poprzedni krok

Krok 3: Dane osobowe

Służba wojskowa

Następny krok Poprzedni krok

Krok 4: Dane teleadresowe

Adres zameldowania

Adres korespondencyjny

Następny krok Poprzedni krok

Krok 5: Wyślij zgłoszenie

Zapoznałem/am się i przyjmuję do wiadomości następujące warunki:

  1. Usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię są płatne.
  2. Kandydat podpisuje z Właścicielem ANSM im. Księcia Mieszka I w Poznaniu, umowę o naukę, która reguluje stosunki prawne studenta z Uczelnią.
  3. W przypadku rezygnacji opłata wpisowa oraz wniesione opłaty czesnego nie ulegają zwrotowi.
  4. Zobowiązuje się do uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 86.00 PLN*

*W przypadku uiszczenia opłaty administracyjnej on-line - opłata wynosi 86.00 PLN + 1 PLN (prowizja operatora płatności elektronicznych)

Poprzedni krok