Poznańska Akademia Medyczna

Nauk Stosowanych  im. Księcia Mieszka I 

O nas

Uczelnia cieszy się dużą popularnością wśród maturzystów oraz profesjonalistów poszukujących nowych możliwości rozwoju. Dowiedz się jeszcze więcej i zapoznaj się z naszą ofertą!

oferta PAM

Dlaczego Akademia Mieszko?

Dostępność

Z myślą o potrzebach wszystkich Studentów zadbaliśmy o dostosowanie budynków uczelni, wyposażenia i oprogramowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Kariera

W Uczelni działa Biuro Karier, które dzięki współpracy z instytucjami zewnętrznymi z powodzeniem pomaga Studentom w zdobyciu pierwszych doświadczeń zawodowych.

Sport

Studenci PAM mogą doskonalić sprawność sportową w sekcjach działających w ramach Uczelnianego AZS. Nasi Studenci uczestniczą w imprezach sportowych i sięgają po najwyższe laury.

Nasza misja

Motywem przewodnim Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu jest sentencja homines hominibus („ludzie ludziom”), która ukierunkowuje działalność kadry naukowo-dydaktycznej i administracji uczelni na służenie interesom społeczeństwa oraz realizację jego potrzeb edukacyjnych. Misji tej przyświeca świadomość wspólnoty wszystkich podmiotów uczelni, tj. studentów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników. Uczelnia stwarza całej społeczności akademickiej warunki wszechstronnego rozwoju, na pierwszym miejscu stawiając dobro studentów.

Władze uczelni

Kanclerz ANSM

Założyciel - Kanclerz

Janusz Musiał

Rektor ANSM

Rektor

dr inż. Włodzimierz Usarek,
prof. PAM

Prorektor ANSM

Prorektor

dr n.wojsk.inż. Andrzej 
Jerzy Bolewski, prof. PAM

Prorektor

mgr Justyna Wolniewicz  

Wicekanclerz

mgr Maksymilian Musiał

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews

Dziekan Wydziału Nauk Prawnych i Społecznych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr Anna Zbaraszewska, prof. PAM 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Medycznych w Nowym Tomyślu

mgr Dominik Handzewniak

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Wągrowcu

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Wągrowcu

dr Anna Gapińska

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie

dr Andriy Malovychko

Prodziekan WNPiS

Prodziekan WNS

mgr Izabella Gruszczyńska

Prodziekan WNS

 mgr Róża Sawala

Prodziekan WNS

 dr Piotr Warych

Dziekan  Wydziału Zdrowia Publicznego

Prodziekan WNM

mgr Krzysztof Kostewicz

Prodziekan WZP

Prodziekan WNM

dr n. med. Joanna Łupicka

Prodziekan WZP

Prodziekan WNM

mgr Monika Łajdych

Prodziekan WZP

Prodziekan WNM

mgr Alla Rejniak

Prodziekan WNS w Warszawie

Prodziekan WNSiM w Nowym Tomyślu

mgr Monika Pilarczyk

 
Oferta ANSM

Poznaj naszą ofertę


W wyniku dynamicznego rozwoju Akademia Mieszko może poszczycić się dziesięcioma kierunkami studiów oraz szeroką ofertą studiów podyplomowych. Kształcimy kilka tysięcy studentów na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych. Zajęcia odbywają się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

OFERTA