Poznańska Akademia Medyczna

Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I

Egzamin dyplomowy

Tu znajdziesz procedury i wszystkie potrzebne
dokumenty by przystąpić do egzaminu dyplomowego.

Odbiór dyplomu

Dziekanat wystawia dyplom w okresie 30 dni od daty złożenia (z wynikiem pozytywnym) egzaminu dyplomowego. Odbiór dyplomu następuje w godzinach urzędowania Dziekanatu.

Przy odbiorze dyplomu wymagane są: 

  • karta obiegowa (do pobrania ze strony Uczelni, z Dziekanatu lub Biblioteki)  wypełniona przez Kwesturę i Bibliotekę Uczelni (daty wpisane na Karcie obiegowej nie mogą przekroczyć 30 dni),

  • legitymacja studencka do zdania (chyba, że student wyraża chęć kontynuowania studiów magisterskich).