Szczegóły oferty pracy

Tłumacz

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Poznań, Polska

Data dodania oferty:

11.03.2022

Koniec zbierania aplikacji:

31.05.2022

Opis oferty

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny Urzędu
poszukuje zleceniobiorców–osób ze znajomością języka ukraińskiego w roli tłumaczy(nr ref. U/1)

Miejsce wykonywania zlecenia:
• Punkt informacyjny na dworcu głównym PKP w Poznaniu;
• Punkty recepcyjne zorganizowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na terenie miasta Poznania;
• Inne lokalizacje w zależności od bieżących potrzeb

Zakres zlecenia:
• Zapewnienie wsparcia językowego w komunikacji pomiędzy osobami przybywającymi z Ukrainy oraz pracownikami punktu informacyjnego/ punktu recepcyjnego
• Bieżące tłumaczenie informacji, wiadomości i komunikatów z języka polskiego na język ukraiński
• Udzielanie wsparcia osobom przyjeżdzającym z Ukrainy w zakresie komunikacji i tłumaczenia w celu zapewnienia niezbędnej pomocy i informacji

Warunki świadczenia zlecenia:
• Świadczenie usług tłumaczenia przez 7 dni w tygodniu, wg ustalonych harmonogramów

Wymagania niezbędne:
• bardzo dobra znajomość języka polskiego
• bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego i/lub j. rosyjskiego (preferowani absolwenci/studenci kierunku filologia ukraińska i/lub rosyjska, osoby posiadające certyfikat potwierdzający znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego; osoby posługujące się językiem ukraińskim i/lub rosyjskim jako językiem ojczystym)
• dyspozycyjność i gotowość do pracy w systemie zmianowym
• łatwość nawiązywania kontaktów
• empatia
• umiejętność skutecznej komunikacji
• umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji
• odporność na stres
• do wykonywania zlecenia nie jest wymagane posiadanie obywatelstwa polskiego,
• w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających legalny pobyt na terenie RPi możliwość legalnego podjęcia pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV
• kopia dokumentu potwierdzającego znajomość wymaganych języków lub pisemne oświadczenie kandydata o ich znajomości
• oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Termin składania dokumentów: rekrutacja ciągła do odwołania

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można przesyłać mailowo na adres: zzl@poznan.uw.gov.pl
lub składać osobiście/przesłać pocztą na adres:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości16/18
61-713Poznań

Punkt Informacyjny w holu Urzędu (z podaniem w ofercie nr ref. U/1)
Dane osobowe - klauzula informacyjna
Informacja o prywatności (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WUW pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy
Inne informacje:
Podstawa prawna–umowa cywilno-prawna.

Proponowane wynagrodzenie26zł brutto/h–pora dzienna oraz 33zł brutto/h–pora nocna
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 854 13 49, 61854 19 91.

E-mail kontaktowy: zzl@poznan.uw.gov.pl
Osoba kontaktowa:
Telefon: 61 854 19 91

Adres składania aplikacji:

Telefon kontaktowy:

+48 61 854 19 91,+48 61 854 13 49